Women on Board Türkiye
MENTOR AND MENTEE EVENTS
 

December 14, 2022
Online Meeting

Octobert 18-21-25, 2022
Online Meeting

September 6, 2022
BÜMED
Mustafa Kemal Atatürk Hall

June 14, 2022
MESS Technology Center,
MEXT Conference Hall

April 26, 2022
Online Meeting

April 19, 2022
Bahçeşehir University, Beşiktaş Campus

February 09, 2022
Online Meeting

September 13, 2021
Online Meeting